Dodatkowe informacje

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Edukacja EZO - to więcej niż szkoła matematyki

EZO to sieć szkół nauczania matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Oferowany program realizowany jest od 2009 roku w placówkach edukacyjnych, początkowo na terenie Wrocławia i Krakowa, a później na terenie całego kraju. EZO zaraża dzieci i młodzież pasją do matematyki. Duży nacisk kładziony jest na jakość prowadzenia zajęć oraz materiałów dydaktycznych, niezbędnych do realizacji założeń programowych. Każdy nauczyciel zatrudniony w placówkach EZO przechodzi intensywne szkolenie metodyczne.

Jesteś zainteresowany/a? Porozmawiajmy!

  • +48 883 374 458
  • ezo.mat@interia.eu
  • Stanisławowska 35/2, Wrocław
    Jagodowa 18, Smolec
Zgoda*
© Copyright 2023
Design: WebHype
[mailpoet_form id="1"]
[mailpoet_form id="2"]
RODO*
RODO*